Coaching

coaching
Individueel coaching traject

Dit traject is een één op één begeleidingstraject. Ouders zijn, zeker bij jonge kinderen, de eerste met wie gewerkt zal worden, aangezien de ervaring laat zien dat verandering bij ouders zich zal vertalen in verandering bij het kind. Bij opvoed coaching starten we met een kennismaking/intakegesprek waarbij we samen kijken naar wat nodig is. Samen stellen we een plan op maat op, wat past bij jouw hulpvraag en gezin.

coaching
Observatie en verslaglegging

Wanneer in overleg blijkt dat observatie nodig is op het moment wanneer het probleem zich voordoet, dan kom ik bij je thuis. Dit natuurlijk met wederzijdse goedkeuring. Zo kan ik de situatie van dichtbij zien, om te kijken waar het probleem zit. Hier zal ik indien je dit wenst een verslaglegging van maken en naar je toe sturen.

coaching
E-coaching

E-coaching is een opvoedconsult via de mail. Soms is dat wat praktischer en minder spannend om vragen via de mail te stellen. Omdat ik graag wil meedenken en ook mensen wil bereiken die tijdens kantooruren druk zijn of de drempel naar een face-to-face gesprek te hoog vinden, biedt Opbloei coaching online coachsessies aan. De ervaring leert dat dit de perfecte manier kan zijn om buiten kantoortijden gesprekken te voeren zonder dat ze te veel tijd kosten.


Voorlichtingen/ Themabijeenkomsten

voorlichting
Voorlichtingen en themabijeenkomsten

Opbloei coaching werkt het liefst preventief, door vroegtijdig opvoedproblemen aan te pakken kan er voorkomen worden dat problemen groter worden. Kinderen geven vaak in een vroeg stadium al aan middels hun gedrag dat ze niet goed in hun vel zitten. Door ouders bewust te maken van hun opvoedende taak en hen te wijzen op het belang van het zoeken naar verdieping hierin, biedt Opbloei Coaching ook diverse voorlichtingen en themabijeenkomsten op het gebied van positief opvoeden. Denk hierbij aan voorlichtingen in buurthuizen, scholen (ouderavonden), koffieochtenden voor ouders en moederbijeenkomsten.


Workshops/Trainingen

Omdat Opbloei Coaching zelfontwikkeling van moeders en participatie in de samenleving ook belangrijk vindt, o.a. ter voorkoming van sociaal isolement en het belang van persoonlijke ontwikkeling, bieden wij regelmatig workshops en trainingen aan op het gebied van zelfontwikkeling en opvoeding.

workshop
Dubbel genieten van het moederschap!

Binnen deze interactieve leerzame workshop van 2 uur, op locatie met een groep vrouwen, gaan we elkaar inspireren, motiveren, ondersteunen, een hart onder de riem steken en met elkaar kennis delen over hoe je extra kunt genieten van het moederschap. Samen met mij en andere vrouwen ontdek je:

 • Hoe je een mindfull moeder wordt.
 • Hoe je goed voor je zelf kunt zorgen, door jezelf altijd op nummer 1 te zetten, zonder schuldgevoel.
 • Hoe je meer rust kunt creëren in je leven als drukke moeder en ook kunt genieten van je kinderen.
 • Hoe je een geduldige en ontspannen moeder kunt zijn en blijven.

Dit doen wij met behulp van verschillende zelfreflectieopdrachten, waarbij een interactieve houding wordt gevraagd

workshop
Droom in beeld

Maak samen met een groep vrouwen/meiden je eigen visionboard en zet je droom en doelen visueel op de kaart. Handig aandenken wanneer je deze ergens ophangt en continu wordt herinnert aan je dromen en doelen die je over ongeveer 5 jaar wilt behalen. Dit board kan je aanzetten tot het werkelijk ondernemen van stappen naar jouw doelen en vooruitgang gaat boeken in je leven.

workshop
Workshop Cake Yourself!

Hoe leuk is dit?! Samen met een groep vrouwen een eigen taart maken met de kleuren en vormen die iets zeggen over jouw persoonlijkheid. Leer stil staan bij jouw keuzes en wat dit zegt over jou. Samen met een groep vrouwen praten over het moederschap in een gezellige eigentijdse sfeer. Ik heb 10 jaar taarten gemaakt als hobby en mijn creativiteit hierin kwijt gekund toen in nog fulltime moeder was. Ik heb het altijd erg fijn ervaren tijd vrij te maken voor de dingen die ik leuk vond te doen. Deze vaardigheden wil ik jou ook leren!

Bij voldoende animo kan er een groep starten bij jou in de buurt. De groepsbijeenkomsten zijn de juiste momenten om van elkaar te leren en kennis met elkaar te delen. Heb je wellicht zelf een leuk en leerzaam idee schroom niet om contact op te nemen. We kunnen altijd kijken naar de mogelijkheden.

training
Training Mama bloeit op!

De training fungeert als een moment voor moeders om even tot rust te komen, ervaringen over het moederschap te delen met anderen, maar tegelijkertijd bewust te worden van de verantwoordelijke taak die ouders hebben bij het opvoeden van hun kind. Persoonlijke ontwikkeling staat centraal binnen deze training. Door middel van verschillende oefeningen en de combinatie van het gebruik van zelfreflectie-opdrachten en spel, komen opvoeders tot inzicht welke stappen ze dienen te nemen om vooruitgang te boeken in het ouderschap.

Middels deze training wil ik opvoeders leren dat opvoeding bij jezelf begint. Wanneer je zelf stabiel staat in het leven en duidelijk hebt wat je wilt bereiken in de opvoeding van je kind kun je vooruitgang boeken en verder komen. Door de zelfontwikkeling van moeder centraal te stellen, zal hier het hele gezin profijt van kunnen hebben, wat weer zijn positieve weerslag zal hebben op de harmonie en saamhorigheid binnen het gezin en in de kijk naar het opvoeden van de kinderen. Wanneer sprake is van een disbalans in het gezin, kan deze training ervoor zorgen dat de balans wederkeert.

Binnen deze training zal de vraag “Wie ben ik” het hoofdthema zijn. We zullen o.a. interactief en dieper in gaan op de volgende vragen:

 • Wie jij bent als jouw eigen-ik (zelfkennis)
 • Wat vind je belangrijk in het leven (normen en waarden)
 • Wat wil je bereiken en hoe streef je hiernaar (doelen)
 • Wat zijn je sterke kanten en je leerpunten en hoe kan je deze gebruiken in de opvoeding van jouw kinderen (Sterkte-analyse/allergieën)
 • Wat voor moeder wil ik zijn voor mijn kind (zelfreflectie)
 • Hoe kan ik mijn tijd goed managen en structuur aanbrengen in mijn gezin. (rust en regelmaat)
 • Het eigen maken van opvoedingsvaardigheden (kennisvergaring)

Een eenmalige workshop is ook mogelijk met één van de bovengenoemde onderwerpen.

training
Online training Van Stress Mama naar Relaxte Mama!

Ook is er een online training te volgen van Stress Mama naar relaxte Mama! Door middel van deze training leer je hoe je ervoor kunt zorgen dat je kind beter naar jou luistert. De training biedt inzicht en bewustwording in dat wij als ouders soms dingen moeten veranderen om veranderingen teweeg te brengen bij ons kinderen. Deze training is te volgen vanaf jouw eigen computer en in jouw eigen tijd. Na aanmelding en betaling ontvang je van mij een link waarbij je video’s kunt zien van mij in beeld. Deze zijn op alle momenten terug te bekijken.