Soms moet je eerst zelf veranderen alvorens je gedragsveranderingen teweeg wilt brengen bij je kinderen