Opbloei Coaching is een laagdrempelige vorm van hulpverlening. Als opvoedcoach bied ik kortdurende opvoedkundige hulp aan ouders met migratieachtergrond. Denk hierbij aan ondersteuning in opvoedsituaties die weliswaar spanning opleveren, maar voor u als ouder nog hanteerbaar zijn. Als blijkt dat het probleem te omvangrijk is, zal ik u adviseren over de voor u geschikte vorm van hulpverlening. U bepaalt zelf of u dit advies opvolgt.

Voorbeeldvragen die voor kunnen komen zijn:

 • Doe ik het wel goed?
 • Ben ik niet te streng of juist te soft?
 • Wat doe ik fout, dat kinderen niet naar mij luisteren?
 • Hoe kan ik op één lijn zitten met mijn partner betreft de opvoeding?
 • Hoe zorg ik voor meer structuur in mijn gezin?
 • Ik zou wat meer willen weten over de ontwikkeling van kinderen?
 • Hoe zorg ik ervoor dat mijn puber zich houdt aan de afspraken?
 • Wil je jouw unieke opvoedstijl ontdekken en leren hoe je je kinderen het beste kunt begeleidden naar het volwassen worden?
 • Ben je zelf op een bepaalde manier opgevoed door je ouders, die je als negatief hebt ervaren en je het wilt leren anders te doen?
 • Hoe zorg ik ervoor dat mijn kinderen individuele aandacht krijgen?
 • Hoe zorg ik ervoor dat ik mezelf niet kwijtraak in mijn moederschap?
 • Ik heb weinig liefde gekregen van mijn ouders in mijn eigen opvoeding, ik merk dat ik ook daardoor afstandelijk ben tegenover mijn kind, hoe kan ik dit veranderen?

Er zijn natuurlijk veel meer denkbare vragen waar je mee kunt zitten. Stuur gerust een bericht voor verdere informatie over je hulpvraag. Samen zoeken we naar een antwoord om je te laten groeien in het positief opvoeden, zodat ook jouw gezin kan bloeien!

Ondanks dat het vaak wel goed gaat, doen er zich toch momenten voor dat je als ouder een disbalans voelt tussen de westerse opvoeding en eigen culturele opvoeding. Ook ik als ervaringsdeskundige en moeder van 3 kinderen weet dit maar al te goed hoe moeilijk het soms kan zijn om een balans te vinden in het opgroeien tussen 2 culturele samenlevingen.

Dit wekt onzekerheid op over het ouderschap en eigen opvoedingsvaardigheden. We krijgen tenslotte dagelijks door onze kinderen en omgeving een reflectiespiegel voorgehouden, waardoor we steeds dieper nadenken over onze eigen “doen en laten”. Soms kan je de behoefte hebben je zorgen te willen delen met iemand die het soortgelijke heeft meegemaakt, zonder dat er een oordeel wordt uitgesproken. Ik als opvoedcoach en als ervaringsdeskundige kan je daarbij helpen.

"Soms moet je eerst zelf veranderen alvorens je gedragsveranderingen teweeg wilt brengen bij je kinderen"

Heb je nog vragen? Stel ze gerust.