Als opvoedcoach coach werk ik oplossingsgericht en zoek ik graag naar onderliggende behoeftes van ouder en kind. Ik ben van mening dat achter elk gedrag een bepaalde behoefte schuilt, en zoek hier graag met jou als ouder naar. Daarbij ga ik uit van het in balans brengen van eigen kracht van de ouder en het inzetten van deze eigen kracht om van daaruit de situatie positief te veranderen. Door concrete doelen voor ogen te hebben en hier naar toe te werken kunnen er snel oplossingen ontstaan. Wat we voornamelijk zullen behandelen is:

  • Waar loop je tegenaan in de opvoeding?
  • Wat doe je als ouder wat niet werkt?
  • Wat wil je verandert zien?
  • Wat heb je al gedaan om het te veranderen?
  • Wat zou je nog kunnen doen om verandering in de situatie teweeg kunnen brengen?

Mijn werkwijze

Kennismaking

Eerst mail of bel je mij over het probleem waar je tegenaan loopt in de opvoeding.
Ik neem contact met je op voor het maken van een kennismakingsgesprek, waarin we bespreken wat het probleem is en hoe ik als opvoedcoach passende hulp kan bieden. Het kennismakingsgesprek duurt ongeveer een half uur a een uur en is gratis.
De gesprekken vinden plaats op locatie van het gezin.

Intake/oriënterend gesprek

Nadat we kennis hebben gemaakt en je hebt besloten verder te gaan met de ondersteuning van Opbloei Coaching, maken we een afspraak voor een intake/oriënterend gesprek.
Indien nodig zal ik tijdens het moment waarop het probleem zich voordoet komen observeren om een goed beeld te kunnen krijgen van de situatie. Observaties kunnen ook plaatsvinden in de avonduren of in het weekend.

Plan van aanpak

Naar aanleiding van het oriënterend gesprek en eventuele observatie zullen we samen een plan van aanpak opstellen. Hierin wordt opgenomen welke stappen we gaan nemen om het probleem in een korte termijn op te kunnen lossen.
Het opvoedcoachtraject kan van korte duur zijn, je mag zelf bepalen wanneer je denkt voldoende coaching te hebben gehad en zodoende vertrouwen te hebben gekregen om alleen verder te gaan. Soms krijg ik tijdens het eerste gesprek al een goed beeld van de situatie, waardoor we meteen bij het volgend gesprek aan de slag kunnen gaan.

Evaluatie

Mocht je dat willen dan sluiten we het traject af met een evaluatiemoment. Hierin kijken we terug naar jouw en mijn ervaring op het traject. Het traject wordt afgesloten met een eindverslag die je nadien toegestuurd zult krijgen.

Kort traject en E-coaching

Wanneer je enkel een opvoedvraag hebt en daar snel antwoord op wilt hebben dan is wellicht e-coaching iets voor jou. Je krijgt dan uitgebreid antwoord op je vraag via de mail toegezonden. Voor verdere informatie verwijs ik je naar het kopje aanbod.


  • Als hulpverlener houd ik mij aan de geheimhoudingsplicht, alles wat er wordt besproken blijft vertrouwelijk en zal niet zonder jouw toestemming worden verstrekt aan derden.
  • Ik werk in de regio Utrecht

Wil je meer weten? Kijk dan bij tarieven of bij het aanbod. Voor vragen of een afspraak kun je altijd contact met mij opnemen.

"Kinderen vergeten soms de woorden die je hebt gezegd, maar de liefde die je hen hebt gegeven zullen zij nooit vergeten"

Heb je nog vragen? Stel ze gerust.